Firma Betame FP Sp. z o.o. ma mocną pozycję na rynku telekomunikacyjnym jako wiarygodny i kompetentny partner największych polskich korporacji. Firma oferuje szeroki wachlarz usług - od konsultacji i doradztwa po nadzorowanie i kierowanie, od bezpośredniego udziału w realizacji prac wykonawczych,  po wsparcie, opiekę i serwis.

Istotnym elementem działalności firmy jest profesjonalne biuro inżynierskie, które zajmuje się kompleksową realizacją następujących zagadnień:

  • projektowanie i wykonawstwo sieci telekomunikacyjnych
  • nadzorowanie i kierowanie robotami telekomunikacyjnymi
  • montaż i pomiary linii światłowodowych
  • spawanie i pomiary traktów światłowodowych
  • utrzymanie sieci światłowodowych
  • paszportyzacja
  • reprezentowanie Klienta na posiedzeniach Zespołów Uzgodnień Dokumentacji Projektowej
  • kosztorysowanie robót
  • doradztwo w dziedzinie telekomunikacji

Firma Betame FP Sp. z o.o. zatrudnia wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę techniczną, co w połączeniu z kompletnym wyposażeniem w wysokiej klasy sprzęt komputerowy, pozwala na szybką i fachową realizację powierzonych nam zadań.